АВТОР "Димитър Станков"

Цена: 30.00  лв
 
УВОДНИ ДУМИ И БЕЛЕЖКИ «Всяка наука би могла да нанесе вреда на всеки, който не е постигнал истинската наука — тази за доброто и добродетелта.» Монтен Това...

Цена: 10.00  лв
 
Обект на изследване е нравствеността на българския народ в контекста на историческото му битие, т.е. неговата самобитна нравствена култура. Разработката...